Јавете се
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактирајте нѐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши проекти

Геодетски снимања за изработка на основни проекти за локални патишта и улици во Општините во Република Македонија во рамки на ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP) на Република Северна Македонија

Изработка на геодетски елаборат и пратење на градба на оптички кабел Градско-Кавадарци-Прилеп за потребите на МВР

Пратење на градба на локација Боров Дол-Радовиш (инфраструктура)

Пратење на градба на Булевар Босна и Херцеговина

Изработка на геодетски елаборат за проектирање и изведба на оперативен полигонски влак во рамките на основен проект за рехабилитација на државен пат А1 Фаришка Клисура-Прилеп финансирно од ЕБОР

Консолидација на земјоделско земјиште за атар Спанчево (Кочани)

Консолидација на земјоделско земјиште за атар Соколарци (Кочани)

Консолидација на земјоделско земјиште за атар Оптичари (Битола)

Консолидација на земјоделско земјиште за атар Логоварди (Битола)