Цветковски консалтинг
 
 
 
 
 
 
 
 
Јавете се
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактирајте нѐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЈДОБРИ ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ

 
 
 
 
 
секакви геодетски услуги
 
 
 
 
 
 
 
 
15+ години искуство
 
 
 
 
 
 
 
 
9+ проекти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дознајте повеќе за нас

 
ЦВЕТКОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ претставува компанија која обезбедува секаков вид на геодетски услуги кај кои се бара исклучително ниво на квалитет, доверливост и висока точност.

Нашиот приоритет е Клиентот да биде поставен на највисок пиадестал.
Геодезијата за нас не е новина. Искусниот тим составен од исклучителни луѓе секогаш е спремен за предизвиците кои ги носи секојдневниот ангажман.
 
 
 
 
 
 

Повикајте нѐ и уверете се

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нудиме:

 
 
 
 

Катастарски услуги

 
 
 
 
 
 
 

Инженерски услуги

 
 
 
 
 
 
 

Вештачења

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катастарски услуги

 

 
 
 • Физичка делба на катастарски парцели
 • Регистрација на недвижности (станови, куќи, згради)
 • Регистрација на недвижности до вадење на имотен лист (клуч на рака)
 • Нумерички податоци
 • Легализација на бесправно изградени објекти
 • Консолидација
 • Протоколи
 • Ажурирани геодетски подлоги
 
 
 
 
 
 
 

Инжинерски услуги

 

 
 
 • Пратење на градби во текот на изградбата од секаков вид (улици, патишта, згради, водоводи, канализации и сл.)
 • Изработка на геодетски проекти со било која метода согласно проектна задача
 • Изработка на геодетски елаборати со било која метода за потребите на градежните објекти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вештачења

 

 
 
 • Геодетски вештачења
 
 
 
 
 
 

Нашиот тим

 
 
 
 
 
 
 

Зоран Цветковски

 

дипл.геод.инж. Управител и сопственик.

 
Повеќе од 15 години искуство во областа на инженерската геодезија, проектирањето и изведбата на објекти.
 
 
 
 
 
 
 

М-р Никола Рибароски

 

дипл.геод.инж. Овластен геодет и Овластен судски Вештак

 
Повеќе од 15 години искуство во областа на катастарот и вештачењето. Моментално и Претседател на Комората на Трговски Друштва за геодетски работи на РСМ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUIDE Makedonija

 

 
 
Застапници се за специјалните геодетски уреди Руиде кои нудат GPS-и, тотални станици, нивелири и цела галантериска опрема по најповолни цени.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

 
Прашања? Коментари? Ние сме тука за да помогнеме! Едноставно пополнете го овој формулар, и веднаш ќе бидеме во контакт.

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
*